Diever

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


DIEVER

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Westerveld
Toevoegingen : -

I : 3 september 1946
" In hermelijn een paal, gedwarsbalkt van keel en zilver van 16 stukken, rechts boven vergezeld van een kraaghalskruikje van hunebedaardewerk en links onder van een eschdoorblad, beide van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Diever

Oorsprong/verklaring

Bij het ontwerp had de gemeente een aantal mogelijke motieven aangedragen:
Allereerst de aanwezigheid van hunebedden in de gemeente. Niet alleen de hunebedden, maar ook het daarin gevonden aardewerk zijn uniek in Drenthe. Verder een herinnering aan de kerk van Diever, een van de oudste van Drenthe, het wapen van de familie Ketel, die in de 16e-18e eeuw diverse schouten hebben geleverd. Tevens was een mogelijkheid de afwijkende lengtemaat in Diever. In geheel Drenthe bestond de roede uit 14 voeten, behalve in Diever waar de roede 16 voet lang was. Tenslotte wilde de gemeente nog een herinnering aan de bevrijding door de Canadezen. Hoewel dat laatste niet specifiek voor Diever is, werd er toch veel belang aan gehecht. In de nadagen van de oorlog werden er in en rond Diever felle gevechten geleverd tussen de Duitsers en Fransen/Canadezen. De Duitsers dreigden in Diever de orde goed te gaan herstellen en executeerden 11 willekeurige burgers. Om een verder bloedbad te voorkomen grepen de Canadezen in en bevrijdden Diever.

In het wapen wordt de afwijkende roede gesymboliseerd door de paal, het kraaghalsflesje geeft het unieke aardewerk aan, de Canadese Maple Leaf spreekt voor zich, terwijl het hermelijn, als kleine kruisjes, de oude kerk symboliseert.

De gemeente diende drie voorstellen in, allereerst het huidige wapen, met als uitzondering dat de paal golvend gedwarsbalkt was. De Hoge Raad van Adel ging er echter vanuit dat een lengtemaat recht is en niet golvend.

Het tweede voorstel was identiek, alleen de Maple Leaf was weggelaten.

Het derde ontwerp tenslotte toonde het kraaghalsflesje in de rechterbovenhoek van het wapen Ketel, in zilver een dwarsbalk van azuur.

Wapen van Diever

Poststempel 1985
Wapen van Diever

Het wapen op een suikerzakje

Literatuur: Bontekoe, 1947


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg