Doesburg

Wapen van Doesburg/Arms (crest) of Doesburg
DOESBURG

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Gelderland
Gelderla.jpgLoading map...
Official blazon
Dutch Van keel waarop een romeinsche burcht met 3 torens, voorzien van kantelen en schietgaten, alles van zilver, verzeld in de regterhoek van een halve maan, gekeerd ter linkerzijde en in de linkerhoek van een halve man gekeerd ter regterzijde, beiden van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 7 oktober 1818.

Het wapen werd in 1818 aangevraagd door de burgemeester met de mededeling dat het wapen al sinds oneugelijke tijden was gevoerd.

Het oudste zegel van de stad Doesburg dateert uit de 13e eeuw, met afdrukken uit 1290 en 1343. Op dit zegel staat een enkele maansikkel op een geruit veld. Het geheel staat niet in een schild. Ergens aan het eind van d 14e eeuw is een nieuw zegel gesneden, waarop waarschijnlijk de burcht en twee maansikkels voorkomen. In 1469 werd namelijk opnieuw een zegel gesneden, naar het voorbeeld van het oudere zegel. In 1467-68 was de stad veroverd door de Kleefse troepen en waarschijnlijk is hierbij het zegel verloren gegaan.

Het zegel uit 1469 vertoont een poort met opgetrokken valhek en de twee sikkels boven de poort. Op het laatste zegel, daterend van rond 1750 staat een soort aquaduct, waarboven drie torens uitsteken. Boven het geheel staan weer de maansikkels. Het is op dit zegel dat de burgemeester zijn aanvraag baseerde. Hij vroeg namelijk om een Romeins kasteel, waarboven een Romeinse keizerskroon. Volgens een legende zou de naam Doesburg afgeleid zijn van Drusus, een Romeinse veldheer uit het begin van de jaartelling. Op het 18e eeuwse zegel staat dan ook als naam Drusiburgensis, maar op het oudste zegel staat Dosborgh.In 1753 was de Romeinse legende ontwikkeld door Adam Huygen, die ook de twee manen wist te herleiden naar Romeinse symbolen. Ook zou de vorm van het kasteel "overduielijk" Romeinse invloeden vertonen. De omschrijving van het wapen is heraldisch niet geheel correct, zoals wel vaker het geval bij wapens uit het begin van de vorige eeuw. De tekening is hierbij doorslaggevend. De tekening lijkt dus niet op een Romeinse burcht of aquaduct, maar meer op een gewoon kasteel. Ook de Romeinse kroon is vervangen door de gebruikelijke vijfbladerige kroon, die aanduidde dat de stad zitting had in de Provinciale Staten.

Afbeeldingen

Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel ; Van den Bergh, 1878; Zondervan, 1982c


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,085
  • Waarvan afbeeldingen: 14,511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  
Index of the site