Exmorra


EKSMOARRE - EXMORRA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wûnseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Arms (crest) of Exmorra


Oorsprong/verklaring

Ik heb helaas geen gegevens over de oorsprong van dit wapen.


Literatuur: Wapens en flaggen fan Wûnseradiel. Uitgave van de gemeente.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  
Index of the site