Gassel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GASSEL

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1942 Beers (1994 Cuijk (2022 Land van Cuijk), Grave (2022 Land van Cuijk))
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met het beeld van de Heilige Johannes de Evangelist van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Gassel

Oorsprong/verklaring

Gassel (met Tongelaar] kende zeker tot 1499 een laatbank, vanaf 1516 een schepenbank, die dan ze­gelt met een gemeenschappelijk zegel, waarop de parochieheilige, St.Jan Baptist, wordt afgebeeld. De parochieheilige staat achter een wapenschild met de letter T. Of die letter hier als Taukruis of krukkruis moet worden gezien, is niet bekend.

Het wapen van 1817 beeldt St.Jan evangelist uit en is verleend in Rijkskleuren, aangezien de burgemeester geen kleuren had aangegeven.

Gassel.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
" In keel de letter T van goud; een schildhoofd van goud, beladen met drie merletten van keel."

Wapen van Gassel

Het voorstel vertoont dus het kleine schildje uit het zegel en in het schildhoofd drie merletten als symbool voor het Land van Cuijk.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Brekel et al., 1992.