Beers

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Beers/Arms (crest) of Beers
Het wapen van 1817
Wapen van Beers/Arms (crest) of Beers
Het wapen van 1965
BEERS

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord-Brabant
Noordbrabant.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1817) Van azuur beladen met het beeld eener bisschop van goud en een schildje van azuur beladen met een kruis van goud.
  • (1965) Gevierendeeld : I en IV in azuur, omzoomd van goud, een kruis van goud, II in azuur een gestrikt lint van goud, III in azuur de letter T van goud, achter het schild staande de figuur van de H.Lambertus, gekleed met albe en kazuivel, gedekt met een bisschopsmijter, houdende in de rechterhand een kerk en in de linkerhand een kromstaf, de krul naar buiten gewend, alles van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817 en gewijzigd op 24 juli 1965.

De bisschop in het oude wapen is de H.Lambertus, patroonheilige van Beers. Het oudste schependomszegel is bekend uit 1508 en geeft ook St. Lambertus met het schildje. De betekenis of achtergrond van het schildje is niet bekend.

Vroeg 19e eeuwse zegels vertonen echter het wapen van het land van Cuijk; een schild met 3 dwarsbalken en 8 merletten, met als randschrift Gemeentebestuur van Beers.

Het kruis uit het bijschildje is overgenomen in het nieuwe wapen van 1965 samen met het lint uit het oude wapen van Linden en een St. Anthoniuskruk voor Gassel.

Afbeeldingen

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"Gevierendeeld : I en IV in keel een kruis van goud; II in goud een lint van keel; III in goud de letter T van keel. Het schild gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Beers

In dit ontwerp zijn de kleuren gewijzigd en aangepast aan de kleuren van het land van Cuijk. Tevens is de schildzoom om het kruis van Beers vervallen, aangezioen dat niet overeenkwam met historische bronnen. Tenslotte werd de schildhouder vervangen door de normale gemeentekroon.

Als dorpswapen voor het dorp Beers werd als wapen een gouden kruis in rood voorgesteld (1e kwartier van het voorgestelde gemeentewapen).

Door de opheffing van Beers zijn deze ontwerpen nooit uitgevoerd.

Literatuur: vdBergh, 1878; Brekel, 1992


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.201
  • Waarvan afbeeldingen: 12.947

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site