Geffen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


GEFFEN

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1993 Maasdonk (2015 Oss)
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met het beeld van een heilige, houdend in zijn handen een kerk en staande onder een met 6 kandelaars versierde kerkboog, ter weerszijden vergezeld van een schildje, alles van goud, het rechter schildje beladen met 3 St.Andries-kruisen, staande 2 en 1, het linker met 2 aanziende hoofden en een vrijkwartier beladen met een vogel, alles van lazuur."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Geffen.jpg

II : 25 maart 1985
"Gedeeld : I Doorsneden : a in goud 3 rozen van keel, b in zilver 3 molenijzers van keel, II in azuur het beeld van de Heilige Maria Magdalena van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Geffen

Oorsprong/verklaring

Het eerste schildje is een zeer verbasterde weergave van de elementen van het tweede wapen.

De rozen komen uit het wapen van Margriet van Nuweland, de eerste bekende bezitster van Geffen in de eerste helft der 15e eeuw.
De molenijzers komen uit het wapen van Van Vladeracken. De schoonzoon van Margriet van Nuweland en Petrus van Best huwde Geert van Vladeracken, en hij werd de eerste heer uit dat geslacht (1470 tot 1628).

Het linker bijschildje in het oude wapen is waarschijnlijk het wapen van Best, in keel 3 zilveren ruiten, waarvan de eerste bedekt door een zilveren vrijkwartier beladen met een zwarte vogel. De heilige Maria Magdalena is parochieheilige.

Van den Bergh noemt een 18e eeuws(?) zegel, waarop een nis, waarin een staande naar rechts ziende heilige, houdende in de linkerhand een kapel; rechts van de nis een schildje met 3 St.Andrieskruisen, links een schildje met 3 hoofden, het eerste bedekt door een vrijkwartier beladen met een merlet, achter de nis een boom.

Geffen.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Geffen.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Geffen

Briefhoofd, +/- 1975
Wapen van Geffen

Briefhoofd, +/- 1990
Wapen van Geffen

Poststempel 1977
Wapen van Geffen

Poststempel 1991


Literatuur: vdBergh, 1878; Schutte, 1986a


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:



© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg