Goirle

From Heraldry of the World
Revision as of 07:38, 26 December 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "↵{{media}}↵↵[[Category:Nederlandse" to " {{nl}} {{media}} [[Category:Nederlandse")
Jump to navigation Jump to search


GOIRLE

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 14 oktober 1818
"Een blaauw schild beladen met een schotel van zilver, op dewelke is gesteld een manshoofd van goud."

Wapen van Goirle

Oorsprong/verklaring

Goirle behoorde tot 1810 bestuurlijk bij Tilburg en bezat dus geen eigen zegel of wapen.

De burgemeester vroeg in 1815 een wapen aan met daarop het hoofd van St. Jan de Doper. St. Jans Onthoofding zou de patroonheilige van het dorp zijn. Of de Hoge Raad van Adel geen antwoord heeft gegeven of bezwaren had is niet bekend, maar de burgemeester vroeg in november 1816 andermaal hetzelfde wapen aan. De kleuren werden niet opgegeven en het wapen werd dus in rijkskleuren verleend.

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
In azuur het hoofd van de H. Johannes de Doper op een schotel, allen van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

In dit ontwerp is de kleur aangepast aan het kwartier van Oisterwijk, waartoe Tilburg en Goirle behoorden. De gemeente heeft geen pogingen gedaan het wapen te wijzigen.


Literatuur: Brekel, 1993b


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,505
  • Waarvan afbeeldingen: 13,244

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site