Graauw en Langendam


GRAAUW EN LANGENDAM

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : 1970 Hontenisse (2003 Hulst), Hulst
Toevoegingen : -

I : 31 juli 1817
"Zijnde van lazuur, beladen met een dam, waarop een hek, alles van goud."

Wapen van Graauw en Langendam

Oorsprong/verklaring

Er is over de oorsprong van het wapen niets bekend. Waarschijnlijk is het sprekend voor Langendam. Het wapen werd als zodanig door de burgemeester aangevraagd, maar de begeleidende brief is verloren gegeaan. Wel is de tekening bewaard gebleven. Deze vertoont de dam over een water, alles van natuurlijke kleur en omgeven door de tekst Gemeente Grauw & Langedam op roze linten. Omdat de kleuren niet duidelijk waren, is het wapen in Rijkskleuren verleend.

Op de tekening in het register van de Hoge Raad van Adel staat abusievelijk iets wat op een wolk lijkt. Deze staat niet op de tekening op het wapendiploma (afbeelding hierboven), noch in de beschrijving. Het gaat hier waarschijnlijk om een mistekening of een vlek. Wel is deze vlek in verschillende afbeeldingen overgenomen, zie onder. Ook voerde de gemeente de wolk op het stempel.


Het ingediende ontwerp

Het wapen met de vlek in het register

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Gemeentestempel +/- 1950

Enveloppe uitgegeven op 31-3-1970, de laatste dag van het bestaan van de gemeente


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Colonial heraldry:
(English)

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink