Heer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HEER

Provincie : Limburg
Opheffing : 1970 Cadier en Keer (1982 Margraten), Maastricht
Toevoegingen : -

I : 13 april 1889
"In keel, links de H.Petrus met gouden nimbus en geketende handen, gekleed in een Romeinse toga van goud, het aangezicht en handen van natuurlijke kleur, in de rechterhand vóór zich houdende een sleutel van goud, rechts de H.Servatius, de beide handen voor zich uitgestrekt houdende, met nimbus, mijter en misgewaad, alles van goud, het gelaat en de haren van natuurlijke kleur, met de linkerhand steunt de H.Petrus op een tusschen hem en den H.Servatius geplaatst schild van zilver, beladen met een van goud gekroonde, gesnavelde en geklaauwde, van keel getongde dubbelen rijksadelaar van sabel, hebbende tot hartschild een schildje van keel, beladen met een sleutel van goud, alles op een terras van sinopel."

Heer.hag.jpg


Oorsprong/verklaring

De H.Petrus is de plaatselijke parochieheilige, St.Servatius is de patroon van het gelijknamige stift in Maastricht, waartoe Heer behoorde.

Heerz1.jpg

Oud zegel van de gemeente (jaar onbekend)
Wapen van Heer

Poststempel 1968
Wapen van Heer

Het wapenop een envelop 1968


Literatuur:


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg