Heerenveen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HEERENVEEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 1934 Aengwirden, Schoterland (ged); 2014 Boarnsterhim (ged, 1984 Haskerland (ged, 1934 Schoterland (ged)), Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel (ged))


I : 24 oktober 1935
""Gedeeld : I in lazuur een gebroken rad van zilver, en daaronder een schuingeplaatst zwaard van hetzelfde met gouden gevest, II in zilver een geplante boom van sinopel, ter weerszijden van den stam vergezeld van een liggend blokje van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Heerenveen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is samengesteld uit de wapens van de opgeheven gemeenten, Aengwirden en Schoterland.

Heerenveen.tile.jpg

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Heerenveen

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Heerenveen

Het wapen op een envelop (1980).

Voor het dorp Heerenveen bestaat een ander wapen; namelijk een schild, gedeeld in drieën van groen, zilver en rood. De achtergrond of betekenis van dit wapen is niet bekend.

Wapen van Heerenveen

De betekenis van dit dorpswapen is mij onbekend, Alle informatie is welkom !

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Bontebok, Gersloot, Luinjeberd, Terband en Tjalleberd.


Literatuur: Informatie gemeente Heerenveen


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg