Heerjansdam

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Heerjansdam/Arms (crest) of Heerjansdam
HEERJANSDAM

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...


Official blazon
Dutch Van goud, beladen met een boom van sinopel, tegen welke van weerskanten is opklimmende een windhond van sabel, en chef 3 lozanjes mede van sabel.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1816.

De ruiten zijn misschien ontleend aan het wapen van de familie Van der Does, heren van 1430-1505. Deze voerden 9 ruiten in hun wapen, zie ook Leimuiden. Het wordt in ieder geval al in 1828 door Van der Eyck als zodanig vermeld.

In het manuscript Beelaerts van Blokland wordt het volgende wapen vermeld :
Gevierendeeld : I en IV in goud 3 ruiten van sabel, staande 2 en 1; II en III in keel 3 lelies van goud, geplaatst 2 en 1.
De oorsprong van dit wapen is niet bekend.

In de Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver wordt wel weer het latere gemeentewapen genoemd.

De bedijking van de Zwijndrechtse waard werd in 1331 in gang gezet door Hendrik van Brederode. Hij bepaalde dat iedereen die meer dan 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, deze de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard zou krijgen. Hierop besloot een achttal personen de bedijking te financieren. Zij kregen daarop allen 1/8 deel van de waard in leen. Deze 8 personen waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N van de Lindt, naar wie de Groote Lindt en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heeroudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen Ambacht verkreeg en tenslotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd.

De familie van Rozendaal bleef in het bezit van de heerlijkheid tot 1430, toen het door huwelijk overging naar de familie Van der Does.

Afbeeldingen

Literatuur: Regt, 1848; Beelaerts van Blokland, 17??, Sierksma, 1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site