Heerjansdam

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEERJANSDAM

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 2003 Zwijndrecht
Toevoegingen : 1857 Kleine Lindt

I : 24 juli 1816
"Van goud, beladen met een boom van sinopel, tegen welke van weerskanten is opklimmende een windhond van sabel, en chef 3 lozanjes mede van sabel."

Wapen van Heerjansdam

Oorsprong/verklaring

De ruiten zijn misschien ontleend aan het wapen van de familie Van der Does, heren van 1430-1505. Deze voerden 9 ruiten in hun wapen, zie ook Leimuiden.Het wordt in ieder geval al in 1828 door Van der Eyck als zodanig vermeld.

In het manuscript Beelaerts van Blokland wordt het volgende wapen vermeld :
Gevierendeeld : I en IV in goud 3 ruiten van sabel, staande 2 en 1; II en III in keel 3 lelies van goud, geplaatst 2 en 1.
De oorsprong van dit wapen is niet bekend.

De bedijking van de Zwijndrechtse waard werd in 1331 in gang gezet door Hendrik van Brederode. Hij bepaalde dat iedereen die meer dan 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, deze de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard zou krijgen. Hierop besloot een achttal personen de bedijking te financieren. Zij kregen daarop allen 1/8 deel van de waard in leen. Deze 8 personen waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N van de Lindt, naar wie de Groote Lindt en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heeroudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen Ambacht verkreeg en tenslotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd.

De familie van Rozendaal bleef in het bezit van de heerlijkheid tot 1430, toen het door huwelijk overging naar de familie Van der Does.

Wapen van Heerjansdam

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Heerjansdam

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Heerjansdam

Het wapen in 1648
Wapen van Heerjansdam

Het wapen op een Newa bandje
Wapen van Heerjansdam

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Heerjansdam

Poststempel 2000


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Regt, 1848; Beelaerts van Blokland, 17??, Sierksma, 1962