Huissen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HUISSEN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 2001 Lingewaard
Toevoegingen : -

I : 18 maart 1861 "Een schild van keel met eene linksgaande zwaan van zilver."

Wapen van Huissen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het oudste wapen van Kleef. In 1348 verkreeg Huissen stadsrechten van de hertogen van Kleef. Op zegels uit de middeleeuwen kwam de zwaan al voor en werd het schild gedekt met een stedenkroon.

Van den Bergh geeft 4 zegels, allen met een zwaan, de eerste uit 1476 met een gewone zwaan, de andere, uit 1680, 17e en 18e eeuw met een omgewende zwaan.

De zwaan vindt zijn oorsprong in de Lohengrinzwaan. Ter onderscheiding van het Kleefse wapen is de zwaan gedraaid. De kleuren waren de oude Rooms-Duitse kleuren en werden door de meeste Kleeflandse steden gevoerd. De zwaan komt voor op de zegels en munten van de stad.

Vanaf 1242 is Huissen bekend als een plaats waar de graven van Kleef tol hieven. Rond 1319 verhief Dirk IX van Kleef Huissen tot stad.Vanaf 1609 behoorde de stad tot Brandenburg en vanaf 1701 tot Pruissen. Het was de meest westelijke stad van Pruissen. Pas in 1816 werd het grondgebied bij Nederland gevoegd.

Huissen.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Huissen.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Huissen

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Huissen

Briefhoofd, +/- 2000
Wapen van Huissen

Poststempel 1977
Wapen van Huissen

Poststempel 1979
Wapen van Huissen

Poststempel 1985
Wapen van Huissen

Poststempel 1986
Wapen van Huissen

Poststempel 1988
Wapen van Huissen

Het wapen op een vrachtauto (2022)


Literatuur: vdBergh, 1878; Sierksma, 1962; info gemeente Huissen, 1990


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink