Lochem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


LOCHEM

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1971 Laren (ged, 1854 Verwolde); 2005 Gorssel (1831 Dorth)

I : 20 juli 1816
"Van lazuur beladen met een gekroonden klimmenden leeuw van goud, verzeld van 3 vijfpuntige sterren, staande 2 op zijde en één en pointe."

NB : de afbeelding vertoont mispels van zilver en een dubbelstaartige leeuw

Arms of Lochem

II : 2 januari 1956
"In azuur een gekroonde dubbelstaartige leeuw van goud, getongd en genageld van keel, vergezeld van 3 vijfbladerige mispelbloemen van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Arms of Lochem

III : 7 juli 1972
"In azuur een gekroonde dubbelstaartige leeuw van goud, getongd en genageld van keel, ter weerszijden en beneden vergezeld van een penning van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Arms of Lochem

IV : 23 april 2009
“Gevierendeeld; I in azuur een dubbelstaartige gekroonde leeuw van goud, getongd en genageld van keel; II in goud drie mispelbloemen van keel, III in goud drie bollen van sabel; IV in azuur een dubbele burcht van goud, beide delen met vijf kantelen, geopend en verlicht van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren”

Wapen van Lochem

Oorsprong/verklaring

Lochem heeft inmiddels vier wapens gehad. Het oude wapen vertoonde de leeuw van Gelre, vergezeld van drie mispelbloemen, eveneens een oud symbool van Gelre. In 1956 werd aan het wapen een kroon toegevoegd en werd de kleur van de mispelbloemen aangepast. Na de samenvoeging met Laren werden de penningen uit het oude wapen van Laren opgenomen in plaats van de mispelbloemen.

In het jongste wapen zijn onderdelen van de wapens van de opgeheven gemeenten opgenomen. De bovenste helft zijn de oude symbolen van Lochm, de Gelderse leeuw en de mispelbloemen, maar nu naast elkaar geplaatst. De onderste helft vertoont de penningen van Laren/Verwolde en de burcht van Gorssel. Ook werd de kroon vervangen door een vijfbladerige kroon. De gemeente nam het na de smaenvoeging met Laren niet zo nauw met het nieuwe wapen, tot in 1989 voerde de gemeente op briefpapier het oude wapen met de mispelbloemen !

Het oudst bekende zegel van Lochem is bekend sinds 1273. Hierop staat een schild met een leeuw en boven en naast het schild 3 mispelbloemen.

Wapen van Lochem

Het zegel van 1273

Een tweede zegel uit de 13e of 14e eeuw geeft dezelfde voostelling en op het derde uit de 14e eeuw ontbreken de mispels. Op het vierde uit de 17e eeuw staan de mispels in het wapen, dat op het laatste 18e eeuwse zegel gedekt wordt door een vijfbladige kroon. Het oudste gemeentewapen is dus gebaseerd op het 17e eeuwse zegel.


Literatuur: vdBergh, 1878; Stork, 1980; Schimmelpenninck van der Oije, 1983


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink