Loosdrecht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Loosdrecht/Arms (crest) of Loosdrecht

Het wapen van 1816
Wapen van Loosdrecht/Arms (crest) of Loosdrecht

Het wapen van 1957
LOOSDRECHT

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Utrecht
Utrechtp.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1816) Van zilver en sabel van acht stukken met een geschaakt kruis van zilver en keel brocherende over het geheel.
  • (1957) Gedwarsbalkt van zilver en sabel van 8 stukken, over alles heen een van keel en zilver in 2 rijen geschaakt Sint Andrieskruis. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1816 en de kroon op 25 oktober 1957.

Het wapen is afgeleid van het wapen van de Heren van Amstel en Mijnden, in de 13e eeuw heren van Loosdrecht. De Heren van Mijnden voerden de dwarsbalken van goud. Beide wapens worden als zodanig genoemd in het manuscript van heraut Gelre. Het wapen van de Heren van Mijnden is echter gevierendeeld met in I en IV in goud een dwarsbalk van keel, en II en III het wapen van Amstel, met gouden dwarsbalken.

Het wapen was tevens het heerlijkheidswapen van Oud- en Nieuw-Loosdrecht. Er is een 18e eeuws zegel bekend, met daarop eveneens het wapen. Latere ambachtsheren combineerden hun eigen wapen met het heerlijkheidswapen.

De gemeente behoorde tot 1830 tot Noord Holland, daarna tot Utrecht, en na de herindeling van 2002 is het grondgebied opnieuw onderdeel van Noord Holland.

Het gebied viel onder het waterschap Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk en in op diverse afbeeldingen van de districten van het hoogheemraadschap wordt het wapen vermeld. Zowel in 1609 (gevelsteen) and op een kaart van 1850 wordt het wapen gedeeld weergegeven. Het gaat hier waarschijnlijk om het wapen met het schuinkruis voor Oud-Loosdrecht en een kruis voor Nieuw-Loosdrecht (?).

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma 1980, Van den Bergh, 1878, Den Uyl, 1957; Gelre, 1414


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 17,085
  • Waarvan afbeeldingen: 14,511

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site