Loosduinen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LOOSDUINEN

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1923 's Gravenhage
Toevoegingen : -

I : 24 juli 1817
"Van lazuur beladen met 3 duinen van goud."

Wapen van Loosduinen

Oorsprong/verklaring

Het is duidelijk een sprekend wapen.

In een brief van de burgemeester van 31-5-1815 wordt tevens de spreuk 'Door duinen beveiligd' aangevraagd, maar niet verleend. Op het diploma vermeld de tekst abusievelijk een zilveren veld, de tekening is wel van azuur, latere afschriften geven wel een correct beeld.

Wapen van Loosduinen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Loosduinen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel