Marken

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MARKEN

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1991 Waterland
Toevoegingen : -

I : 26 juni 1816
"Van lazuur beladen met een moorkop van goud."

Wapen van Marken

Oorsprong/verklaring

De oorsprong en betekenis van het wapen is niet bekend.

Een van de mogelijke verklaringen zou zijn dat Marken een oorspronkelijke bezitting van het Friese klooster Mariëngaard was en daarvan uit werd bevolkt en wellicht behoorde een der kloosterlingen tot het geslacht Roorda van Genum, dat een morenkop in hun schild voerde.

De andere betekenis is dat het wapen in verband staat met de legende van de moor van Egmond, een bekende saraceen, in 1526 wondergebracht in het klooster te Egmond. Waarom hij dan bij marken is gekomen is niet duideljk.

Ook is gesuggereerd dat het wapen een afbeelding is van Christus, of misschien de H.Mauritius, maar bewijzen daarvoor zijn er niet.

Wapen van Marken

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Marken

Poststempel 1985
Wapen van Marken

Het wapen op een Willem II bandje


Literatuur: Sierksma,1962


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink