Meijel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MEIJEL

Provincie : Limburg
Opheffing : 2010 Peel en Maas
Toevoegingen : -

I : 28 juli 1819
"Van blaauw beladen met het beeld van Sint Nicolaas van goud."

Wapen van Meijel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het voormalige schependomszegel en stelt de parochieheilige voor.

Over het ontstaan van de heerlijkheid Meijel en van haar status is niet veel bekend. In diverse 17e eeuwse documenten wordt het steeds een vrije heerlijkheid genoemd in handen van de familie Van Goor. Deze familie was een tak van het geslacht Horn. Hoewel er al in 17e eeuwse documenten gesproken wordt van een heerlijkheid in 1325, is de oudst bekende heer niet bekend.

Na het geslacht Van Goor kwam de heerlijkheid in de 16e en latere eeuwen in handen van een aantal andere geslachten. Van een schependomszegel is maar 1 exemplaar bekend, dat de H.Nicolaas vertoont, terwijl hij de drie kinderen tot leven brengt. Een wapen komt op het zegel niet voor. Dit zegel is ter bevestiging naar de Hoge Raad van Adel gezonden, die de voorstelling in rijkskleuren heeft verleend.

Wapen van Meijel

Zegel van Meijel 1710-1794
Wapen van Meijel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Meijel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Meijel

Briefhoofd, +/- 1985

___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Frankewitz and Venner