Midwolda

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


MIDWOLDA

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1990 Scheemda (2010 Oldambt)
Toevoegingen : -

I : 22 mei 1894
"In zilver eene kerk met 4 torens en een omgewenden vogel op den hoek van het dak, boven het koor, alles van keel, staande op een uit de schildvoet oprijzenden grond van sinopel; in het schildhoofd vergezeld van 5 sterren van goud, geplaatst 3 en 2."

Wapen van Midwolda

Oorsprong/verklaring

De kerk is de kerk ter plaatse en de sterren zouden (volgens Sierksma) de Grote Beer voor moeten stellen.

Midwolda was te beschouwen als de hoofdplaats van het Oldambt. De kerk speelde een belangrijke rol in het bestuur, want in de kerk vergaderden de eigenerfden en hoofdelingen om rechtspraak en bestuur te regelen. De kerk was een Romaanse kruiskerk, die is afgebeeld in het zegel van het Oldambt, dat vanaf 1347 in gebruik is geweest. De kerk is in het gemeentewapen overgenomen, vermeerderd met de vijf sterretjes en werden de blauwe daken eveneens van keel.

In eerste instantie vroeg de gemeente het wapen aan, staande op een losse grond en met de sterren naast elkaar. De Hoge Raad van Adel stelde daarop het huidige wapen voor.

Wapen van Midwolda

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Midwolda

Poststempel 1985


Literatuur: Sierksma, 1962; de Boo, 1993; brievenboek Hoge Raad van Adel 1893/4 (15/11/1893 en 26/04/1894)


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg