Naters (Rockanje)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NATERS

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1855 Rockanje (1980 Westvoorne)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

In het manuscript Beelaerts van Blokland wordt een schild van zilver, beladen met een dwarsbalk van keel gegeven. Hetzelfde wapen werd ook genoemd door Van Alkemade in 1729.

Arms of Naters (Rockanje)

Van der Aa noemt de dwarsbalk horizontaal doorsneden van keel en sabel. De heerlijkheid is bekend sinds 1432, maar Van der Aa gaf geen verdere gegevens.

Naters2.jpg

Het wapen op een 18e eeuwse kaart
Naters3.jpg

Het wapen op een 17e eeuwse kast (Kast van Naters en Pancrasgors, 1691)

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Beelaerts van Blokland, 17??; Van der Aa, 1839 ev; Alkemade, 1729; Kast van streekarchief Voorne-Putten