Niawier

From Heraldry of the World
Revision as of 15:19, 19 August 2021 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " " to " ")
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NIJEWIER - NIAWIER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een uit de schildrand oprijzende terp van sinopel, boven vergezeld van een Jeruzalemkruis van keel."

Wapen van Niawier

Oorsprong/verklaring

De terp is een sprekend symbool (wier is terp), terwijl het Jeruzalemkruis verwijst naar het voormalige klooster Sion.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)