Noardeast-Fryslân

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


NOARDEAST-FRYSLÂN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 2019 Dongeradeel (1984 Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel), Ferwerderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland

I : 14 december 2018
"In sinopel een zespuntige ster van goud; een golvend door-sneden schildhoofd van azuur en goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee maal drie parels."

Wapen van Noardeast-Fryslân

Oorsprong/verklaring

Het groen in het wapen verwijst naar het agrarische karakter van de gemeente. De indeling van het wapen moet aangeven dat het om een kustgemeente gaat. De ster met zes punten zat ook al in de wapens van de voormalige gemeenten. De groene kleur van het veld komt voor in het gemeentewapen van Kollumerland c.a.

De kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels staat in de Friese tradities bekend als de grietenijkroon. Die is overgenomen van de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel.


Literatuur:


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink