Noordhollands Noorderkwartier

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HOOGHEEMRAADSCHAP NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1993 Uitwaterende sluizen in Hollands Noorderkwartier (2003 Hollands Noorderkwartier)
Toevoegingen  : 1919 Hondsbossche en 6 andere waterschappen, plus delen van 9 andere waterschappen

I : 3 november 1923
"Gedeeld : I golvend gedwarsbalkt van acht stukken, azuur en zilver; II in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, houdende in de rechtervoorklauw een spade van natuurlijke kleur. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren"

Wapen van Noordhollands Noorderkwartier/Coat of arms (crest) of Noordhollands Noorderkwartier

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van water met de Hollandse leeuw, die een schop vasthoudt als een symbool van de strijd tegen het water.

In 1922 had het Hoogheemraadschap een geheel ander wapen voorgesteld, namelijk:
"Doorsneden; I gedeeld : A in azuur twee aanziende gaande leeuwen van goud, vergezeld van vijf liggende blokjes, geplaatst 2, 2, en i; B in keel een goud geringde natuurlijke zwaan, de rechterpoot opgeheven en houdende een bundel gouden pijlen, staande op een stoppelveld, waaronder water in natuurlijke kleur; II op een gouden schelp een Neptunus in natuurlijke kleur, met een rood kleed over den schouder, houdende een ijzeren drietand met houten steel,een aanval doende op een rechts van het schild zich bevindend stuk land, beschermd door een paalregel, waarop een hond ligt voor twee boomen, alles, ook lucht en water in natuurlijke kleur'.

Het wapen combineerde het oude wapen van Westfriesland en dat van Waterland met een landschapswapen wat de Hondsbossche moest voorstellen. Het gebied van het waterschap lag in de oude landschappen West Friesland en Waterland.

De Hoge Raad kon zich niet vinden in dit wapen en ook niet dat oude landswapens gebruikt werden voor een nieuwe instelling. De Raad stelde daarop een geheel ander wapen voor, namelijk een pallisadedijk van 16 stukken (voor de 16 deels opgeheven waterschappen) beladen met een hand, om aan te geven dat het beheer van alle zeeweringen nu in één hand kwam.

Dit voorstel is blijkbaar afgewezen, want 2 jaar later werd het bovenstaande wapen verleend.

Wapen van Noordhollands Noorderkwartier/Coat of arms (crest) of Noordhollands Noorderkwartier

Poststempel 1984


Literatuur: Schutte, 1996aa; brievenboek Hoge Raad van Adel, 1922.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,505
  • Waarvan afbeeldingen: 13,244

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site