Noordoostpolder

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NOORDOOSTPOLDER

Provincie : Flevoland
Opheffing : -
Toevoegingen : (Schokland, was 1858 bij Kampen gevoegd)

I : 16 juli 1963
"Gevierendeeld : I in azuur een lelie van zilver, II in goud een burcht met 3 kantelen van sabel, gevoegd van zilver en met 2 vensters, verlicht van het veld, III in goud 5 rechterschuin-balken van keel, IV In azuur een penning van zilver, gestempeld met een dubbellijnig knopkruis van sabel, in de hoeken vergezeld van telkens 3 schijfjes van sabel, geplaatst in een driehoek. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Noordoostpolder

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het wapen van Dr.Lely (I), en herinneringen aan de Graven van Kuinre, die in dit gebied voor de overstromingen veel bezit hadden (II en III), terwijl IV herinnert aan de munten, die de graven op Schokland lieten slaan.

Muntenkuinre.jpg

Munten van de graven van Kuinre
Wapen van Noordoostpolder

Briefhoofd 1990


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Druif, 1966