Obdam

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Obdam/Arms (crest) of Obdam

Het wapen van 1816
Wapen van Obdam/Arms (crest) of Obdam

Het wapen van 1979
OBDAM

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Noord Holland
Noordholland.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1816) Van keel, beladen met 3 wassende maanen van goud.
  • (1979) In keel een versmalde dwarsbalk, vergezeld van boven van 3 wassenaars, geplaatst 2 en 1, beneden van een broek, alles van goud, de broek getopt met een zittende hen van zilver, gekamd en geleld van keel, gebekt van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 26 juni 1816 en gewijzigd op 27 november 1979.

Het oude wapen is afgeleid van het wapen van de familie Van Wassenaar van Obdam, die in de 16e eeuw de heerlijkheid Obdam verwierven. Vergelijk Wassenaar en diverse Zuid Hollandse wapens.

Het wapen is vermeerderd met het oude wapen van Hensbroek.

In 1978 kwam Jaap Schuurman als raadslid al met een voorstel voor een nieuw wapen, gepubliceerd in de Alkamarsche Courant van 1 november 1978. Hierin staan beide oude wapens van Obdam en Hensbroek naast elkaar, met een soort verbindende brug daarboven (zie onder). Zover ik weet is er niets gedaan met dit ontwerp. Kleuren waren niet aangegeven.

Op 10 augustus 1978 heeft de voorbereidingscommissie van de gemeentelijke herindeling zich gewend tot de (inmiddels opgeheven) Stichting voor Banistiek en Heraldiek te Muiderberg met het verzoek een gemeentewapen te ontwerpen waarin de wapens van de beide samen te voegen gemeenten zijn geïntegreerd. Deze stichting kwam niet het volgende voorstel (zie afbeelding onder):
"Rood, beladen met een geknotte keper vergezeld van drie wassenaars, alles van goud, en de keper beladen met een groene schijf, waarop een kop van een hen van zilver; het schild gedekt met een kroon van goud van drie bladen en twee parels."
De geknotte keper in dit ontwerp moest de broek van het wapen van Hensbroek vervangen. De broek zou volgens de ontwerper, Klaes Sierksma, geen genade meer kunnen vinden in de ogen van de Hoge Raad van Adel, hetgeen later onjuist bleek.

De voorbereidingscommissie heeft geen pogingen ondernomen dit ontwerp verbeterd of gewijzigd te krijgen en heeft er niets mee gedaan.

Daarna werd aan G.A. Bontekoe gevraagd een wapen te ontwerpen. Hij kwam oa met het volgende voorstel wat de gemeenteraad aan de Hoge Raad van Adel voorlegde:
"Rechtsgeschuind, het eerste van keel, beladen met drie wassende manen van goud, het tweede van blauw, beladen met een broek van goud, waarop rustende een hen van zilver; het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladen en twee paarlen"
De Hoge Raad van Adel vond dat de nieuwe gemeente het wapen van de oude gemeente Obdam, het oudste van de twee wapens, moest continueren en ging niet akkoord. Na lang overleg is uiteindelijk het tweede wapen verleend.

Afbeeldingen

Literatuur: https://www.oudobdam-hensbroek.nl/HTML/Artikelen/Gemeentewapen%20Obdam2.htm


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,540
  • Waarvan afbeeldingen: 13,278

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site