Ochten

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


OCHTEN

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1818 Echteld (2002 Neder Betuwe)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Bij de aanvraag op 28 juli 1816 gaf de burgemeester te kennen dat de gemeente niet over een wapen beschikte en er ook niet voor in aanmerking wilde komen.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel .