Oosterwierumer Oudvaart

From Heraldry of the World
Revision as of 15:22, 19 August 2021 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " " to " ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE OOSTERWIERUMER OUDVAART

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1980 De Middelsékrite (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 10 april 1935
"In azuur een linkerschuinbalk van zilver, vergezeld van twee zespuntige sterren van goud, één boven en één onder den balk. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Oosterwierumer Oudvaart

Oorsprong/verklaring

De blauwe kleur en de twee sterren zijn ontleend aan het wapen van Baarderadeel, de schuinbalk aan het wapen van Hennaarderadeel, de gemeenten, waarin het waterschap werkzaam was.

De balk symboliseert tevens de Oudvaart.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur :