Oploo, St. Anthonis en Ledeacker

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


OPLOO, SINT ANTHONIS EN LEDEACKER

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1994 Sint Anthonis
Toevoegingen : 1942 Sambeek (ged)

I : 16 juli 1817
"Van lazuur, beladen met St.Anthonius van goud, houdende een schild van lazuur, beladen met een bok van goud."

NB : de heilige staat op een losse grond met achter zich het varken.

Wapen van Oploo, St. Anthonis en Ledeacker

Oorsprong/verklaring

De gemeente is ontstaan uit de dorpen Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker. Oploo was tot 1821 een zelfstandige gemeente; Sint Anthonis en Ledeacker waren eveneens een eigen gemeente. De twee gemeenten werden per 1 januari 1821 samengevoegd tot Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker. Het wapen van Oploo, verleend in 1817, vertoont echter de voorstelling van het zegel van Sint Anthonis, dat in 1817 nog niet tot Oploo behoorde. Of het wapen pas later is verleend, met een oudere datum, of dat er sprake is van een misverstand is niet duidelijk. Om die reden worden de beide gemeenten hier als één beschouwd.

Het wapen is zoals gezegd het wapen van Sint Anthonis. Sint Anthonis behoorde tot de heerlijkheid Boxmeer. Sint Anthonis werd in 1627 een eigen schepenbank en moest een zegel laten maken met de voorstelling van de parochieheilige met voor zich het wapen van Boxmeer. Dit zegel is dus het latere gemeentewapen geworden. Volgens een brief van de burgemeester van 18 december 1838 zou op het diploma niet een bok, maar een konijn vermeld staan. Waarom hij er een konijn in zag is niet bekend.

Oploo voerde op het zegel de H. Mathias, met hellebaard en voor zich twee schildjes, waarop een leeuw. Deze leeuwen zouden de leeuwen van Gelre en Gulik kunnen voorstellen. De heerlijkheid was tussen 1400 en 1423 in bezit van de graven van Gelre. Het zegel is bekend sinds 1570. Van der Aa noemt overigens als wapen voor de heerlijkheid drie merletten. Historische gegevens daarover ontbreken echter.

Ledeacker was een schepenbank in het land van Cuijk. Een zegel is bekend sinds 1560 en vertoont de parochieheilige, de H. Catharina, met rad en zwaard en voor zich een onduidelijk voorwerp. Een tweede zegel geeft een vergelijkbare voorstelling van de heilige.

Wapen van Oploo, St. Anthonis en Ledeacker

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Oploo, St. Anthonis en Ledeacker

Briefhoofd, +/- 1985

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"Gevierendeeld : I in azuur een omgewende dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van hetzelfde en getongd en genageld van keel; II in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel; III in goud een Catharinarad van keel; IV in keel een bok van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Oploo, St. Anthonis en Ledeacker

Het voorstel van 1992

In dit wapen worden de leeuwen van Gelre en Gulik (voor Oploo) gecombineerd met het rad van de H.Catharina (Ledeacker) en de bok voor Sint Anthonis.

Door opheffing van de gemeente is het wapen nooit aangevraagd.

Tevens werden voor de drie dorpen dorpswapens voorgesteld:

  • Voor Oploo was het voorstel : " Gedeeld : I in azuur een omgewende dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van hetzelfde en getongd en genageld van keel; II in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel; in een hartschild van goud een bijl met korte steel van keel."; dwz het wapen van Gelre-Gulik met als hartschild het symbool van de H. Matthias.
  • Voor Sint. Anthonis was het voorstel : " In goud een bok van keel, in de rechterbovenhoek vergezeld van een Taukruis van hetzelfde"; dwz de bok met het symbool van St. Anthonis
  • Voor Ledeacker was het voorstel : " In keel een gebroken rad van goud; in een gouden schildhoofd drie merletten van keel"; dwz het symbool van de H. Catharina met drie merletten uit het wapen van Cuijk.

Of deze dorpswapens worden gebruikt is niet bekend.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Van der Aa, 1839ev; Brekel, 1992