Parregea

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

PARREGEA - PARREGA

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Gemeente  : Wûnseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Parregea

Oorsprong/verklaring

Ik heb helaas geen gegevens over de oorsprong van dit wapen. De drie vissen symboliseren waarschijnlijk het feit dat het vroeger een vissersdorp was.


Literatuur : Wapens en flaggen fan Wûnseradiel. Uitgave van de gemeente.