Purmer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


PURMER (Dijkbestuur)

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1980 Waterlanden (2003 Hollands Noorderkwartier)
Toevoegingen  : -

I : 11 maart 1818
"Zijnde een schild beladen met een vrouwenbeeld in haar natuurlijke kleuren, houdende een dieplood in de hand."

Wapen van het waterschap PURMER

Oorsprong/verklaring

Dit wapen houdt de herinnering levendig aan de legende van het "Purmer-zeewijf", ook wel "groenwijf" genoemd, een meermin, die in 1403 bij een hevige overstroming uit de Zuiderzee in het Purmermeer zou zijn geraakt.
Op zekeren dag, aldus de legende, bevonden zich enige melkstertjes met hun schuitjes op het meer, toen zij "een wilt ende ongetammet wijf sagen drijven ende swemmen". Hevig verschrikt roeiden zij eerst weg, maar geraakten al spoedig aan de verschijning gewend, durfden haar te naderen en tenslotte zelfs te overmeesteren en met geweld in een der schuitjes trekken.
"Sij brochtense binnen Edam", alwaar zij gereinigd, gespijzigd, gekleed, maar tevens terdege bewaakt werd, want "nochtans was sij altijd neerstig ende daer op ut am int water te wezen".
Van heinde en verre kwam men naar het vreemde schepsel kijken, hetgeen natuurlijk den braven Edammers geen windeieren legde. Dit begrepen ook de Haarlemmers, die deswege een verzoek aan het stedeke Edam richtten "om dit wijf te hebben, om der nieuwicheijts willen". Merkwaardigerwijze werd dit verzoek ingewilligd en het groenwijf verhuisde naar de Spaarnestad; "ende daer wesende leerde sij spinnen ende leefde menich jaer ende starf ten lesten ende worde opt Kerchof begraven, om des willen, dat sij dicwils dat H. Cruijce eer ende reverentie dede".

Wapen van het waterschap

Wapen van het waterschap

De bodebus van het waterschap van 1850
Wapen van het waterschap

Afbeelding uit de 18e eeuw van het wapen


Literatuur: -


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink