Rhenen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RHENEN

Provincie : Utrecht
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 30 september 1818
"In zilver een burcht met 3 ronde torens van keel, gevaand van hetzelfde;in het schildhoofd een liggende sleutel van hetzelfde, de baard naar rechts en naar boven gewend. Het schild gedekt door een gouden kroon met 5 bladeren en ter weerszijden gehouden door een aanziende leeuw van goud."

Op de officiële tekening zijn drie afzonderlijke torens afgebeeld, niet een kasteel; de sleutel is geplaatst boven de middelste toren, achter het vaantje, niet in het schildhoofd.

Wapen van Rhenen

II : 26 oktober 1943
"In zilver een 3 torenig kasteel van keel, verlicht van het eerste en rondgedekt van azuur; de middentoren geopend en voorzien van 2 gekanteelde weergangen, de courtines ieder voorzien van 3 openingen en eveneens gekanteeld; het schildhoofd beladen met een liggende sleutel van sabel, de baard naar rechts en naar boven gewend. Het schild gedekt door een gouden kroon met 3 bladeren en 2 parels en ter wederzijde gehouden door eenen leeuw van goud."

Wapen van Rhenen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van de oude stadszegels. Al op het oudst bekende zegel van de stad, daterend uit 1258, komt een burcht voor met drie torens, waarboven een sleutel. Ook op latere zegels komt deze voorstelling steeds terug.

Het zegel uit 1258 vertoont het randschrift '+sigillum.burgensium.de.rene', ofwel 'zegel van de burgers van Rhenen'. In 1258 blijkt er een corporatie van burgers te zijn, een erkend publiekrechtelijk lichaam met een eigen zegel.

Wapen van Rhenen

Het zegel van 1258

De erkenning door de beide stadsheren van Rhenen, de graaf van Bentheim en de bisschop van Utrecht, heeft waarschijnlijk plaats gevonden tussen 1256 en 1258.

Voor wat betreft de interpretatie van de in het wapen voorkomende sleutel is veel gefantaseerd: de baard zou uit een enigszins gestileerde ´s´ en ´p´ bestaan en Sanctus Petrus betekenen. Stadspatrones van Rhenen is echter St. Cunera.
Een relatie Rhenen-Petrus wordt door Van Iterson gelegd, wat natuurlijk niet zo moeilijk is omdat de apostelvorst overal grote verering genoot, dus ook in Rhenen. De aanwezigheid van een verwijzing naar deze heilige op het gemeentezegel is daarmee natuurlijk niet verklaard.

Aangezien de oude tekening niet overeenkwam met de voorstelling op het zegel, noch met de omschrijving, is het nieuwe wapen aangevraagd.

Montfoortc1.jpg

Het wapen op een Utrechtse munt uit 1584
met Montfoort, Wijk bij Duurstede en Amersfoort
Wapen van Rhenen

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van Rhenen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Rhenen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Rhenen

Poststempel
Wapen van Rhenen

Het wapen op een envelop .

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Iterson, 1960; Ph.J. van Dael, 'Over het Rhenense stadsrecht en het Rhenense (burger)zegel', in Oud Rhenen, 2002 no. 2, p. 5-38.