Roggel en Neer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ROGGEL EN NEER

Provincie : Limburg
Opheffing : 2007 Leudal
Toevoegingen : 1991 Roggel, Neer

I : 15 september 1992
"In goud een gothische kerk met een roosvenster boven de ingang, een middentoren met drie vensters en twee kleinere zijtorens, de torens getopt met kruisjes, alles van keel en gevoegd van sabel, het roosvenster beladen met een schild van goud, waarop drie horens van keel, de kerk van boven vergezeld van een liggende sleutel van azuur, de baard naar rechts en naar boven gericht. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Arms of Roggel en Neer

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit het oude wapen van de gemeente Neer, vermeerderd met een sleutel. Deze sleutel is het symbool van de parochieheilige van Roggel, de H.Petrus.

Het wapen van de heren van Horn in het roosvenster symboliseert de lange historische verbondenheid van beide plaatsen met het oude graafschap Horn.

Wapen van Roggel en Neer

Het wapen in Roggel (bron)


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Hanssen, 1995d