Ruwiel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


RUWIEL

Provincie  : Utrecht
Opheffing  : 1964 Breukelen (2011 Stichtse Vecht), Kockengen
Toevoegingen : -

I : 12 maart 1941
"In goud een dwarsbalk van keel, van boven vergezeld van een van zilver en keel geschaakt St.Andrieskruis. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Ruwiel

Oorsprong/verklaring

Het wapen zou volgens Sierksma een combinatie zijn van de familiewapens, Van Ruwiel en Van Amstel van Mijnden, beide geslachten waren Heren van Ruwiel. Beide wapens worden al genoemd in het manuscript van heraut Gelre (1414). Het wapen van Van Ruwiel was van zilver, beladen met een dwarsbalk van keel; voor het wapen van Amstel zie Loosdrecht. In het gemeentewapen is dus de achtergrondkleur van het wapen van Van Ruwiel gewijzigd en is alleen het kruis van Van Amstel opgenomen.

Wapen van Ruwiel

Briefhoofd 50er jaren


De gelijknamige ambachtsheerlijkheid werd op 30 september 1818 door de Hoge Raad van Adel bevestigd in het gebruik van het volgende wapen :
"In goud een dwarsbalk van keel."

Wapen van Ruwiel


Dit wapen komt dus meer overeen met het wapen van Van Ruwiel.


Literatuur: Gelre, 1414; Sierksma, 1962


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink