Sluipwijk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Sluipwijk/Arms (crest) of Sluipwijk
SLUIPWIJK

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Zuid Holland
Zuidhol2.jpgIncorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch Een blaauw schild, beladen met een uil van zilver met uitgespreiden vleugelen.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 juli 1819.

De oorsprong van de uil in het wapen van Sluipwijk is vrij gecompliceerd. Het gemeentebestuur vroeg in 1815 het toenmalige heerlijkheidswapen aan. Dit was een gevierendeeld wapen met in I en IV 3 hammen en in II en III drie raven. Als hartschild een schildje van azuur met een uil van zilver. De verklaring van het wapen werd er tevens bijgegeven: de hammen waren het (sprekende) wapen van de toenmalige bezitter van de heerlijkheid Sigismund Peter Ham; de raven zijn het wapen van de heerlijkheid Ravensberg en de uil is het eigenlijke wapen van Sluipwijk.

De heerlijkheid Sluipwijk was eigenlijk een combinatie van een aantal heerlijkheden, die grotendeels aan elkaar grensden. Deze heerlijkheden waren : Ravensberg, Vromade, Oud- en Nieuw Gravekoop, Sluipwijk, Lang Roggenbroek, Nieuwenbroek en Elfhoven. Verkort werd dit geheel Sluipwijk genoemd. Verschillende bezitters noemden zich dan ook Van Sluipwijk, of Van Vrijenes van Sluipwijk. Vrijenes was een ernaast gelegen hoge heerlijkheid. De meeste gebieden verdwenen door afgravingen in de Reeuwijkse Plassen.

Hoewel de gemeentesecretaris in 1815 de uil als het eigenlijke wapen van Sluipwijk beschouwde, was dat enige jaren ervoor niet duidelijk. In de Nederlandsche Stads en Dorpsbeschrijver worden de raven als wapen gegeven.

De uil verschijnt in 1628 in het wapen van de toenmalige heer van Sluipwijk, Hillebrandt den Otter. In zijn wapen van 4 jaar eerder staat de uil niet. Ook in oudere wapens van de heerlijkheid komt geen uil voor. Waar komt de uil dus vandaan ?

Ergens tussen 1624 en 1628 verwierf Hillebrandt den Otter tevens de heerlijheid Vrijenes. De uil is dan ook afkomstig van het wapen van deze laatste heerlijkheid !

Als bezitters van de heerlijkheid Vrijenes (oorspronkelijk een leen van Brederode) komt oa de familie Van Somer(en) voor. Later als Van Someren van Vrijenes. Van deze familie was een wapen bekend van azuur, waarop een zilveren engel, de vleugels omhoog gericht. De familie kwam ergens tussen 1477-1531 in het bezit van de heerlijkheid. De familie verkreeg het wapen waarschijnlijk in 1521. In dat jaar namelijk werd Frederik Jeroensz van Someren door Christiaan II van Denemarken in de adelstand verheven, waarschijnlijk vanwege een lening. In ieder geval zegelde Claes Jeroenszoon in 1534 al met het wapen met de engel. Blijft de vraag waarom de familie voor een engel heeft gekozen.

In ieder geval kan gesteld worden dat de uil van Sluipwijk eigenlijk de engel van Vrijenes moet zijn. De engel komt van de bezitters, de Van Somerens. Later is de engel abusievelijk aangezien voor een uil.

Afbeeldingen

Literatuur: Maatje en Alkemade, 1994


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.542
  • Waarvan afbeeldingen: 13.279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site