Stratum

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

STRATUM

Provincie  : Noord Brabant
Opheffing  : 1920 Eindhoven
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"In blauw St.Joris den draak doorstekende, alles van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Stratum

Oorsprong/verklaring

De oudste vermelding van Stratum dateert uit 1325. De kapel, leter kerk van het dorp was gewijd aan St. Joris. De heerlijke rechten van het dorp waren in handen van leden van het huis Van Cranendonk (zie ook Woensel, Strijp, Eindhoven, Gestel). Later ging de heerlijkheid, samen met Gestel en Strijp over in handen van het Huis van Oranje (1559).

De drie dorpen vormden samen een schepenbank, later administratief verenigd met Woensel. De schepenbank voerde geen eigen zegel of wapen. Er werd gebruik gemaakt van de zegels van de schepenen zelf, later van het zegel van Woensel.

Tijdens het Koninkrijk Holland voerde Stratum het volledige wapen van het Koninkrijk (gevierendeeld de Franse adelaar en de Staten leeuw). In de jaren dat Stratum tot het Franse Keizerrijk behoorde voerde de gemeente de gekroonde keizerlijke adelaar in het briefhoofd.

Bij de aanvraag in 1815 vroeg de burgemeester een zegel aan met daarop de patroonheilige, St. Joris, de draak doorstekende. Aangezien er geen oudere afbeeldingen waren heeft de Hoge Raad van Adel het stempel als wapen in rijkskleuren uitgevoerd.

Wapen van Stratum

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Stratum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Stratum

Zegel van de voormalige gemeente

In 1996 stelde de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen aan te passen en te gebruiken als dorpswapen. In plaats van de heilige werd alleen de draak gekozen in de kleuren van de baronie van Cranendonk (en Eindhoven).

Arms of Stratum

Het voorstel van 1996

Dit ontwerp is zover ik weet niet als dorpswapen ingevoerd.


Literatuur : Melssen, jaar ?; Schampers et al, 1996.