Ten Boer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

TEN BOER

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 2019 Groningen
Toevoegingen : -

I : 13 januari 1912
"Gevierendeeld : I en IV in keel 2 schuingekruiste toegewende abtsstaven van goud, II en III in azuur 3 golvende dwarsbalken van zilver."

II : 6 november 1972
"Gevierendeeld I en IV in keel 2 schuingekruiste toegewende abtsstaven van goud, II en III in azuur 3 golvende dwarsbalken van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Ten Boer/Coat of arms (crest) of Ten Boer

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een verbeelding van de wereldlijke en geestelijke macht in de gemeente. In de gemeente waren 4 kloosters, die medebestuurders waren van het waterschap Generaal Zijlvest der Drie Delfzijlen. Het wapen is dus een combinatie van de abtsstaven en de dwarsbalken uit het waterschapswapen.

De gemeente voerde al sinds de 30er jaren een kroon op het wapen. Pas in 1972 kwan de gemeente er achter dat dat niet conform de beschrijving was en vroeg daarop een kroon aan. In 1987 bleek overigens dat de, in de beschrijving genoemde, abtsstaven meer leken op bisschopsstaven dan abtsstaven. Echter, het is ini de heraldiek niet ongebruikelijk om een bisschopsstaf af te beelden voor een abt of abdij.

Wapen van Ten Boer/Coat of arms (crest) of Ten Boer

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Ten Boer/Coat of arms (crest) of Ten Boer

Briefhoofd, 1971 en 1994

De gemeente Ten Boer had zich op 29 augustus 1910 gewend tot de Hoge Raad van Adel met het verzoek om een gemeentewapen. Het ingediende verzoek luidde:
Linksgeschuind van keel en azuur, het rechtervlak beladen met 4 abtsstaven van goud, uitkomende ui de deelingslijn; boven ieder van 3 dezer een vierpuntige ster van goud; in den rechterbovenhoek een boomstronk van sinopel vergezeld van 2 boompjes eveneens van sinopel; het linkervlak beladen met 3 golvende dwarsbalken van zilver; op den bovenrand van de derde twee zwemmende ganzen, op dien van de tweede een zwemmende gans van natuurlijke kleur. Het schild gedekt door een kroon.

De abtsstaven stonden voor de 4 kloosters, de dwarsbalken voor het Generaal Zijlvest (zie boven). De boomstronk was een symbool voor het dorp Garmerwolde, de twee kleine boompjes voor Lellens en de drie sterren stonden voor Ten Post, Windeweer en Overschild.

Dit, onheraldische en zwaar overladen, wapen kon geen goedkeuring krijgen van de Raad. De Raad stelde daarop voor het wapen te wijzigen en kwam met twee voorstellen:

  1. drie golvende dwarsbalken en een schildhoofd met drie uitkomende abtsstaven, of
  2. een gedeeld schild met twee gekruiste abtsstaven en drie golvende dwarsbalken.

In 1911 kwam de gemeente nogmaals met twee voorstellen. Het eerste was een zeer complex geheel, waarin alle voorgaande elementen opnieuw waren opgenomen in een gevierendeeld schild met een hartschild. Ook dit ontwerp werd niet goedgekeurd door de Raad. Het tweede ontwerp was eveneens gevierendeeld, met in I en IV ieder twee gekruiste abtsstaven, in II een ploeg en in III drie golvende dwarsbalken. Dit ontwerp werd wel goed bevonden, al rezen er vragen waar de ploeg opeens vandaan kwam. De gemeente gaf als antwoord op 1 juni 1911 dat de gemeente vooral een landbouwgemeente was en de ploeg dus een goed symbool was.
In de interne discussie van de Hoge Raad van Adel kwam uiteindelijk het uiteindelijke wapen als voorstel naar boven, omdat met de ploeg te algemeen en niet esthetisch vond. De gemeente ging daarop accoord met het voorstel.

De gemeente vroeg ook om het wapen gratis te verlenen, wat helaas niet kon, omdat de gemeente meer dan 5000 inwoners telde.


Literatuur: Sierksma, 1962; Archief Hoge Raad van Adel


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,542
  • Waarvan afbeeldingen: 13,279

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site