Terborg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

TERBORG

Provincie : Gelderland
Opheffing : 1818 Wisch (2005 Oude IJsselstreek )
Toevoegingen : -

I : 20 februari 1816
"In blauw St.Joris te paard, de draak doorstekende, alles van goud."

Wapen van Terborg

Oorsprong/verklaring

Al bij de oudste vermelding van Terborg, in 1370, wordt er melding gemaakt van een St.Joris kapel, later kerk. Op de naamdag van St.Joris (23 juli) 1419 werden aan Terborg stadsrechten verleend. Als stadszegel werd dan ook de heilige, de draak doorstekend, gekozen. Later is nog een groter zegel gebruikt, eveneens met dezelfde afbeelding. Het stempel met het wapen van de gemeente is nog tot 1853 door de gemeente Wisch gebruikt .

Van den Berg: noemt een 18e eeuws(?) zegel met het wapen:

Zegel van Terborg
Wapen van Terborg

Het wapen in het dorp (bron)

*English Terborg was first mentioned in 1370 and on July 23, 1419 Terborg was granted city rights. This day was the day of St. George, the patron saint of the city. The arms thus show the patron saint, killing the dragon.
The arms are based on the oldest known seal of the city, known from the 18th century. The seal was used until 1853, even though Terborg municipality had been incorporated into Wisch in 1818.

___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Wartena, 1984