Tielerwaard


Polderdistrict TIELERWAARD

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1983 Tieler- en Culemborgerwaarden (2002 Rivierenland)
Toevoegingen  : 1837 Tiel (Dijkstoel), Tielerwaard (Dijkstoel)

I : 22 maart 1939
"In keel drie palen van vair en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Tielerwaard

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van rechts het wapen van de familie De Cocq, die in dit gebied veel bezittingen had (zie Haaften). Bovendien heeft het geslacht sinds 1539 11 dijkgraven geleverd en heeft dus ook een belangrijke rol in de geschiedenis van het waterschap gespeeld.


Het wapen in Tiel (bron)


Literatuur:


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Colonial heraldry:
(English)

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink