Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

Waterschap DER VIJFDEELEN ZEEDIJKEN BINNENDIJKS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : ?

I : 6 september 1934
"In sinopel een klok van goud en vijf schildjes van zilver, twee ter weerszijden van de klok en daaronder drie naast elkander en een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks

Oorsprong/verklaring

De klok van goud is ontleend aan het wapen van Franeker, de hoofdplaats van het waterschap. Door de vijf schildjes worden de vijf plattelandsgemeenten aangeduid, die deels of geheel in het waterschapsgebied lagen; Franekeradeel, Menaldumadeel, Baarderadeel, Barradeel en Hennaarderadeel.

Het schildhoofd geeft aan dat het hier gaat om een zeewerend waterschap.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur :