Vrijenhof

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse Heerlijkheidswapens
Netherlands.jpg

VRIJENHOF (Heerlijkheid)

Provincie : Noord Holland

Verleend : 11 maart 1818
"In goud een leeuw van rood, houdende aan een band van blauw een schild, waarop een zwaan van zilver, met een gouden kroon om den hals en staande op een terras van groen."

Wapen van Vrijenhof

Oorsprong/verklaring

Ik heb geen gegevens over de betekenis of geschiedenis van dit wapen.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel en Koffie Hag albums, 1925.