Wûnseradiel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


WÛNSERADIEL (WONSERADEEL)

Provincie  : Frieslân (Friesland)
Opheffing  : 2011 Súdwest Fryslân
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met een hert in natuurlijke kleur op een groene grond. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Wûnseradiel

Oorsprong/verklaring

Volgens een legende zou het wapen een opgejaagd hert voorstellen dat in Wons werd gevangen.

Wapen van Wûnseradiel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wonseradeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Wûnseradiel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Wûnseradiel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Wûnseradiel

Poststempel 1969
Wapen van Wûnseradiel

Poststempel 1987

Van vrijwel alle dorpen in de gemeente zijn dorpswapens beschreven.

Dorpswapens van Wûnseradiel

Literatuur: Sierksma, 1962


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg