Warffum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


WARFFUM

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1990 Hefshuizen (1992 Eemsmond (2019 Het Hogeland))
Toevoegingen : -

I : 12 oktober 1903
"In keel een met de kling opwaarts gericht zwaard van zilver, met gevest van goud, ter veerszijden begeleid door een Maltezer kruis van zilver. Het schild gedekt met eene vijfbladerige kroon van goud."

Wapen van Warffum

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit het symbool voor rechtspraak en de kruisjes van de Johannieter kloosters ter plaatse. In vroeger tijden werd te Warffum op volksvergaderingen recht gesproken.

Warffum, vroeger Werphembuyren, lag op een verhoging in het land. Hier werd dan ook een kerk gesticht en rechtsstoel opgericht. Onder Warffum viel een uitgebreid gebied, o.a. Rottum. Voor 1284 werd in Warffum reeds een Johannieter nonnenklooster gesticht. Het ging in 1594 over in handen van Stad en Lande, en was rond die tijd een der grootste kloosters van deze orde in de Nederlanden. In de 17e eeuw werd het afgebroken.

Wapen van Warffum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Warffum

Het wapen in het dorp
Wapen van Warffum

Briefhoofd, +/- 1985

The sword in the arms is a symbol of justice, as since medieval times there has been a local court in Warffum. The two crosses symbolise the former monasteries in the area, which played a major role in reclaiming the area from the sea.


Literatuur: Nanninga, 1979; Sierksma, 1962


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg