Waterschap Fryslân

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FRYSLÂN (Waterschap)

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen : 1980 Bildtpollen, Eastergoa's Sédiken, Nieuw Bildt, Noorderleegpolder, Oud Bildt, Vijfdeelen Zeedijken Binnendijks, Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks, Westergo's IJsselmeerdijken, Westerpolder Zeedijken onder Holwerd, Zeedijken van Ferwerderadeel, Zeven Grietenijen en de Stad Sloten

I : 27 maart 1984
"In azuur drie schuinbalken van zilver beladen met twee, drie en twee schuingeplaatste plompebladeren van keel; een in tweeën gedeelde schildzoom, de binnenzijde van goud, de ingeschulpte buitenzijde van azuur. Het schild gedekt meet een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel. "

Wapen van het waterschap

Oorsprong/verklaring:
Het wapen is gebaseerd op de vlag van Friesland met een speciale schildzoom, die aangeeft dat het vooral een zeewerend waterschap is. De ring van dijken om de provincie werd wel de Gouden Hoep genoemd.

Het verkrijgen van dit wapen heeft nogal wat voeten in de aanrde gehad. In eerste instantie was de Hoge Raad van Adel tegen het gebruik van de schildouders, aangezien geen enkele rechtsvoorganger schildhouders voerde. Ook het gebruik van het motief van de vlag op een wapen gaf nogal wat kritiek. Het zou namelijk verwarring kunnen wekken met het wapen van de provincie Groningen, aangezien een wapen met de schuinbalken en plompebladeren historisch het wapen is van de Groninger Ommelanden.

Hierop kwam de ontwerper Mr. G. Bontekoe met een alternatief; als uitgangspunt werd het provinciewapen met de twee gaande leeuwen gebruikt en een uit zeshoeken bestaande schildzoom. Deze zoom zou de zeshoekige basaltstukken van de dijken symboliseren (zie ook Lelystad).

Na lange discussie is uiteindelijk het eerste ontwerp toch geaccepteerd.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel.