Wedde

From Heraldry of the World
Revision as of 10:42, 21 September 2018 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "50 px|Link=Netherlands[[Category:Nederlandse" to "[[Category:Nederlandse")
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


WEDDE

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1968 Bellingwedde
Toevoegingen : -

I : 20 juni 1884
"Gedeeld: rechts een kasteel van keel op een veld van zilver; links doorsneden: boven een hooischelf van goud op een veld van sinopel, en beneden 2 golvende fascen van azuur op een veld van zilver."

Wapen van Wedde

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een samenstelling van de Wedder Borg (zie ook Bellingwedde), een symbool voor veeteelt, en de Dollard, waaruit de gemeente is ontstaan.

Het eerste verzoek werd gedaan begin 1884 en haalde zelfs het Bataviaasch Nieuwsblad van 12 april 1884, waar het ontwerp uitvoerig wordt beschreven.
Het ontwerp was verdeeld in drie horizontale vakken, met in het middelste vak het Huis te Wedde (de Wedderborg) in een zeer natuurgetrouwe uitvoering. In het bovenste vak stond een man in een boot, dobberend op de golven. Dit symboliseerde de Dollard. De persoon hield zijn hand opgeheven en zou de locale waarzegger Jarfke voorstellen. Deze woonde in Blijham en had voorspeld dat hij in de toekomst moe zou worden door het lopen tussende hooimijten, wat verbazend was, aangezien het dorp aan de zee lag. Hij doelde dus op de latere inpolderingen van de Dollard.
Op het onderste deel van het wapen zou de profetie te zien zijn, namelijk een man die tussen de hooimijten loopt.

Uiteraard werd dit wapen niet goedgekeurd en de Hoge Raad van Adel stelde het latere wapen voor. In het ontwerp stonden er in plaats van de hooimijt twee gekruiste zeisen. De gemeente vond een hooimijt een beter symbool, wat ook beter paste bij de oorspronkelijke legende. Het wapen is dus conform de wijziging verleend.

Wedde was destijds blijkbaar een armlastige gemeente, aangezien in hetzelfde koninklijk besluit waarin het wapen wordt verleend, de gemeente vrijgesteld wordt van het betalen van de bijbehorende leges.

Wapen van Wedde

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literatuur : Sierksma, 1962; archief gemeente Bellingwedde; Bataviaansch Handelsblad, 12 april 1884.