Wilsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Wilsum/Arms (crest) of Wilsum
Het wapen van 1819
Wapen van Wilsum/Arms (crest) of Wilsum
Het wapen van 1899
WILSUM

Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Overijssel
Overijssel.jpgIncorporated into:

Official blazon
Dutch
  • (1819) Van lazuur, beladen met een op een groen terras staande stadspoort met drie gecreveleerde torens, op de middelste is zittende een zilveren pelikaan, deszelfs jongen voerende. Het schild gedekt met een gouden kroon.
  • (1899) In lazuur een op een terras van sinopel staande stadspoort met drie gecreveleerde torens, op den middelste een pelikaan hare jongen voerende, alles van zilver. Het schild gedekt met een vijfbladerige gouden kroon.
English {blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 24 november 1819 en bevestigd op 24 mei 1899.

Van den Bergh geeft een zegel uit de 18e eeuw, waarop het wapen. De betekenis en oorsprong zijn echter niet bekend.

Aan het eind van de 19e eeuw werd het wapen afgebeeld in de Statenzaal van de Staten van Overijssel in Zwolle met een bisschop als schildhouder. Misschien dat daarom ook het wapen opnieuw is verleend.

Afbeeldingen

Literatuur: vdBergh, 1878


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,389
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,106

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site