Woudenberg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WOUDENBERG

Provincie : Utrecht
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 15 juli 1818
"Van goud, beladen met 3 zwarte hanen met roode kam en lellen, staande 2 en 1."

II : 22 juli 1953
"In goud 3 hanen van sabel, met kam en lellen van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Arms of Woudenberg

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is afkomstig van het wapen van de ridderhofstad Groenewoude. Het wapen wordt al in het manuscript van heraut Gelre genoemd voor Jacob van Groenewoude (rond 1400). Zie ook Nieuw Amelisweerd en Amelisweerd.

Woudenbz.jpg

Het wapen van Jacob van Groenewoude in het manuscript Gelre
Wapen van Woudenberg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Woudenberg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Een enkele maal komt onder de naam Woudenberg een ander wapen voor, namelijk in goud 3 adelaars van keel. Dit laatste wapen is waarschijnlijk afkomstig van het andere kasteel in de gemeente en het wapen van Willem van Colverschoten of de familie van Wolfswinkel.

The arms with the three roosters is taken from the arms of the Groenewoude castle and estate near the village. The arms are already mentioned in the Roll of Arms of Gelre, dating from around 1400 (see image).

Besides the arms with the roosters, sometimes other arms have been used for the village. These arms show three eagles and are probably derived from the other castle in the village, Colverschoten. They may also be derived from the Wolfswinkel family who lived in the castle. The present arms were granted in 1818 and the crown was added in 1953.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Gelre, 1414; Informatie gemeente Woudenberg