Wurdum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WURDUM - WIRDUM

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Leeuwarden

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Gedeeld : I van sinopel; II In goud een uit de delingslijn komende dravend paard van sabel."

Wapen van Wurdum

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van dit dorpswapen is niet bekend. Het wordt in ieder geval sinds de 50er jaren gebruikt.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1989; plaatje vanaf http://users.telekabel.nl/hoekstra/