Zeeland (Noord-Brabant)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZEELAND

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1994 Landerd (2022 Maashorst)
Toevoegingen : 1942 Reek (ged)

I : 14 oktober 1818
"Van zilver beladen met een kabbelende zee van lazuur, van boven een terras, beplant met een boom, in hunne natuurlijke kleuren."

Wapen van Zeeland (NB)

Oorsprong/verklaring

Het is een sprekend wapen, dat in 1816 is ontworpen.

Zeeland behoorde tot 1810 tot het Heikantgericht van het Land van Ravenstein (met als zetel Uden] en kende als zodanig geen eigen zegel.

In een oorkonde van schepenen van Zeeland van 1676 wordt dan ook gesproken over 'onsen gemeynen schependombssiegel van Uden, Zeelandt ende Boeckel, lande van Ravensteyn'.

In 1815 verzocht de burgemeester van Zeeland om een "Heide Bloem" tussen zee en land te verlenen, doch op de door hem meegezonden tekening lijkt die bloem meer op een boom.


Het wapen op het gemeentehuis

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Lokale munt, 1984

Poststempel 1977

Poststempel 1988

Briefhoofd, +/- 1945

Briefhoofd, +/- 1985

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
"Doorsneden: I in sinopel een heidebloem (Calluna vulgaris) van zilver; II golvend gedwarsbalkt van zilver en sinopel van zes stukken. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Dit wapen is dus gebaseerd op het oorspronkelijke voorstel.


Literatuur: Sierksma, 1962; Brekel et al, 1992


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink