Zuidhorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ZUIDHORN

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 2019 Westerkwartier
Toevoegingen : 1990 Aduard, Grijpskerk, Oldehove

I : 28 april 1897
"In azuur een lelie van goud, vergezeld van 3 zespuntige sterren van hetzelfde, geplaatst 1 en 2; en een schildhoofd van keel, beladen met 2 naast elkander geplaatste klokken van zilver."

II : 6 juni 1899
"In azuur een lelie van goud, vergezeld van 3 zespuntige sterren van hetzelfde, geplaatst 1 en 2; en een schildhoofd van keel, beladen met 2 naast elkander geplaatste klokken van zilver. Het schild gedekt door eene vijfbladerige gouden kroon."

Wapen van Zuidhorn

III : 16 september 1991
"In azuur een schuinbalk, in drie rijen geschaakt van keel en zilver, gaande over een schuinlinks geplaatste abtstaf van goud met een velum van zilver, getopt en gekwast van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door een leeuw en een griffioen, beide van goud en getongd en genageld van keel."

Wapen van Zuidhorn

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie Hanckema, stichters van de heerlijkheid Zuidhorn en Noordhorn.

Na samenvoeging werd een nieuw wapen ontworpen met symbolen die verwijzen naar de geschiedenis van de gemeente. Hierbij staat het voormalige klooster van Aduard centraal. Het wapen van Aduard is dan ook in gewijzigde versie overgenomen. De leeuw en griffioen zijn afkomstig van de wapens van Aduard en Grijpskerk.

Bij de oorspronkelijke aanvraag in 1897 had de Hoge Raad van Adel in eerste instantie bezwaar tegen opname van het wapen van Hanckema, aangezien de juistheid van de symbolen niet zeker was. Maar aangezien er heraldisch niets tegen het wapen in te brengen was, werd het wapen gewoon verleend. de aangevraagde kroon was echter vergeten, en werd pas in 1899 verleend.

Wapen van Zuidhorn

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Zuidhorn

Poststempel 1988


Literatuur: Visser en Buist, 1993; Archief Hoge Raad van Adel (brievenmap 1897)


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink