Zwolle

From Heraldry of the World
Revision as of 06:43, 25 December 2023 by Knorrepoes (talk | contribs) (→‎Afbeeldingen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


ZWOLLE

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1967 Zwollerkerspel (ged)

I : 24 november 1819
"Van lazuur beladen met een kruis van zilver. Het schild gedekt met een keizerlijke kroon en ter wederzijde vastgehouden door een klimmende leeuw in zijne natuurlijke kleur."

NB: op de officiële tekening zijn de leeuwen aanziend, maar de gemeente voerde de leeuwen normaal.

Wapen van Zwolle/Arms (crest) of Zwolle

II : 18 april 1974
"In azuur een kruis van zilver. Het schild gedekt met een keizerskroon van goud en gehouden door 2 leeuwen van goud, getongd en genageld van keel."

Wapen van Zwolle/Arms (crest) of Zwolle

Oorsprong/verklaring

Het wapen vertoonde vroeger de afbeelding van de aartsengel Michael, de draak dodende en een vaantje met een kruis. Dit kruis is later als enige overgebleven (vgl Utrecht). Het wapen zou in 1230 door bisschop Willebrand van Utrecht zijn verleend.

In ieder geval wordt het bevestigd/verleend in een charter van Keizer Frederik III van 4 oktober 1488 p het moment dat het muntrecht werd verleend aan de stad. Het wapen wordt beschreven als een zilver kruis in blauw, met de H. Michaël als schildhouder.

De keizerskroon dankt de stad aan de positie als Hanzestad en werd verleend op 1 oktober 1495 toen de stad door Keizer Maximiliaan werd verheven tot Rijksstad.

Na de reformatie werd de engel steeds vaker weggelaten en in de 17e en 18e eeuw kwamen er leeuwen als schildhouders voor in de plaats.

Van den Bergh geeft 5 zegels, het eerste uit de 14e eeuw, waarop 2 gedekte torens, waartussen een engel, gewapend met lans en schild en staande op een naar rechts gewende draak. Het tweede uit 1404 en 1528 vertoont het wapen, van boven gehouden door een uitkomend engel, onder het schild 2 leeuwen ruggelings, ter weerszijden 2 borstbeelden. Het derde uit 1549 met dezelfde afbeelding. Het vierde geeft het wapen met de engel, nu gewapend met en speer, onder het schild een draak en naast het schild 2 leeuwekoppen. Het vijfde uit de 16e of 17e eeuw vertoont alleen het wapen met de engel.

Afbeeldingen

Literatuur: Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.568
  • Waarvan afbeeldingen: 13.305

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site