Bakkum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


BAKKUM

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1821 Castricum
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Bakkum is als dorp bekend sinds het jaar 980, waarbij het Bacchem genoemd werd. Wanneer Bakkum een zelfstandige heerlijkheid wordt is niet bekend. De eerste vermelding dateert uit 1429, waarbij Bakkum in leen gegeven wordt aan Jan van Egmond.

De familie Van egmond bleef tot 1613 in bezit van het geslacht Van Egmond. Er is uit die tijd geen wapen van Bakkum bekend. In 1613 kocht Johan van Oldenbarnevelt de heerlijkheid. Via zijn kleindochter wordt in 1625 Cornelis van der Mijle heer van Bakkum. De familie Van der Mijle blijft tot 1695 in bezit van de heerlijkheid.

De heerlijkheid voerde als wapen een schild van zilver, waarop een eenhoorn van azuur. Het geheel geplaatst op een grond van sinopel. Dit wapen is waarschijnlijk afgeleid van het familiewapen van Van der Mijle (zie ook De Mijl), dat in zilver een zwarte eenhoorn, met gouden manen en hoorn voerde.

De heerlijkheid komt later in bezit van andere geslachten, die het heerlijkheidswapen in hun familiewapen overnemen, dit tot de huidige heren toe, uit het geslacht Braakenburg van Backum. Zij bezitten alleen de titel en het recht het wapen te voeren, verder geen rechten meer. Bakkum werd pas aan het eind der 19e eeuw verenigd met Castricum. Na een korststondig bestaan als eigen gemeente, werd Bakkum uiteindelijk opnieuw samengevoegd met Castricum.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Van der Aa, 1839 ev; Zuurbier, 1980